×

Miljöpolicy & certifikat

På Kungälvs Trävaru AB, Högsbo Trä AB och Sörreds Byggvaruhus AB jobbar vi aktivt med kvalitetssäkring och miljöfrågor. Vi har varit miljöcertifierade sedan 2001 och arbetet med att säkra vår naturs resurser för framtiden fortsätter.

Som medlemmar i Woody bygghandel (f.d Interpares) arbetar vi i korthet efter följande miljöpolicy – en utförligare beskrivning kan du läsa genom att ladda ner pdf:en nedan):

  • Våra kunder ska hitta miljöanpassade produkter i butiken
  • Vi tittar på miljömässig, etiska och sociala aspekter när vi väljer väljer samarbetspsrtners
  • Vi tillhandahåller våra tjänster på ett sätt som förebygger föroreningar
  • Vi arbetar aktivt föratt minska energi- och materialåtgång vid våra anläggningar
  • Vi återvinner och återanvänder så långt det är möjligt
  • Vi anser att miljölagarna är en mininivå för vårt miljöarbete
Kvalitet & Miljöpolicy
ISO 14001 Certifikat