×
t-tak_evo

T Emballage T-tak Evo

Användningsområde

T-Tak EVO är avsedd som underlagstäckning på träunderlag. För ytskikt som överläggsplattor, överläggsskivor, plan plåt, takpapp (ej svetsbar) eller formskuren papp (shingel). Underlags-täckningen kan användas på taklutningar ner till 6° (ca 1:10), där det täckande ytskiktet så tillåter. Förhållandet 1:10 avser att takfallet är en meter på en sträcka av tio meter.

Storlek: 1 x 25 m

Beskrivning

T-Tak EVO är uppbyggd av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med elastomerasfalt (SBS). Båda sidor är belagda med polypropenväv (PP) som ytskikt. En kant är försedd med självklistrande bitumenklister och belagd med skyddsfolie. Motstående kant är frilagd. Folien avlägsnas vid skarvning och montering. Mekanisk infästning (takpappspik/ klammer) krävs i den frilagda kanten och alltid dold.

T-Tak EVO bygger på samma principer som en traditionell underlagspapp men har följande unika fördelar:
• Låg vikt. Ytvikten är ungefär 25% av motsvarande traditionella material.
• Stor täckyta per rulle. Ca 22,5 m2 täckande material i varje rulle.
• Tillåter låg taklutning, ner till 6° (1:10).
• Båda sidorna är försedda med komfortabel polypropenväv.
• Två alternativ till mekanisk infästning, spik eller klammer.
• Försedd med bitumenklisterkant. Medför en avsevärt tätare och säkrare skarv.
• Markant reducerad läggningstid jämfört med traditionella material.