×
temballage_underlagspapp_YEP_2500

T Emballage underlagspapp YEP 2500

Produkt

P-märkt och typgodkänd vattenavledande underlagspapp för yttertak med träunderlag.

Katepal YEP 2500 underlagspapp av polymermodifierad bitumen (SBS) armerad med polyesterfilt.
Ovan- och undersida är beströdd med sand.

Storlek: 1 x 10 m

Avsedd användning
Avsedd som underlagstäckning på träunderlag för ytskikt av överläggsplattor, överläggsskivor, plan plåt eller formskuren papp.
Appliceras till underlaget genom mekanisk infästning eller skarvklistring.

Godkännade
Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt Boverket Byggregler (BBR).
Säkerhet vid användning –taksäkerhet. 8:241 tredje stycket.
Fukt, fuktsäkerhet, yttertak och vindsutrymmen 6:5325 allmänt råd.