×

Cuprinol Träolja V

Cuprinol Träolja V ger ett effektivt träskydd och är avsedd för tryckimpregnerat trä utomhus.. Oljan är djuppenetrerande och extremt vattenavvisande. Den motverkar fukt, sprickbildning och bevarar träets naturliga lyster.

Oljan ger en mjölkaktig ton vid strykning men övergår till att bli färglös några minuter efter applicering.

 

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).
Ev. gråträ slipas bort. Tryckimpregnerade trallar tvättas vid behov med Cuprinol Tralltvätt, skuras och eftersköljes med rikligt med vatten. OBS! Bleker och tar bort gammal olja och smuts.
2. Låt trallen torka innan Curpinol Träolja V appliceras.
3. Stryk 2 gånger med Cuprinol Träolja V. OBS! Torka bort överskottsolja efter ca 10-20 minuter.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Ladda ner säkerhetsblad på Cuprinols hemsida.