×

Tralltvätt

Med Cuprinol Tralltvätt för tryckimpregnerade trätrallar tvättar du smidigt rent din altan eller trädäcket. Tänk på att tralltvätten bleker träet en aning. Om du har växter i närheten av altanen bör du täcka dem med plast när du tvättar så att de skyddas från stänk.

Tvätta trallen en gång per år och efterbehandla med olja eller lasyr.

1. Lägg ut koncentratet på trätrallen med t ex en borste eller annat lämpligt verktyg. Fukta gärna trätrallen innan med vatten.
2. Tvätta 2-3 m, låt verka ca 10 minuter.
3. Skura och skölj sedan noga med vatten tills alla beläggningar och tvättrester har avlägsnats. Om trallen är hårt nedsmutsad kan behandlingen behöva upprepas. OBS! Inga rester av tvättlösnigen får finnas kvar när trallen ska behandlas med Cuprinol Träolja.
4. Låt ytan torka.
5. Färdigbehandla med antingen Cuprinol Träolja,
CuprinolTrädäcklasyr, Cuprinol Trädäcksolja Super eller Cuprinol Träolja V.

Återförslut öppnad burk väl. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Ladda ner säkerhetsblad från Cuprinols hemsida.